POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Damarin B&C SRL prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si legislatia nationala in vigoare.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Damarin B&C SRL cu scopul comunicarii de marketing.

Datele cu caracter personal colectate si prelucrate nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Damarin B&C SRL are obligatia de a dezvalui datele in temeiul legislatiei in vigoare.

Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor, informarea Cumparatorilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor si Serviciilor oferite, activitatii de promovare a Bunurilor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de Comanda, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Damarin B&C SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar pentru desfasurarea si/sau derularea de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CONFIDENTIALITATE

Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator/Client Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

Exceptie la punctul de mai sus fac cazurile in care coletele sunt trimise catre alte persoane, iar acestea contacteaza Vanzatorul pentru a afla identitatea celui din partea caruia a fost trimis coletul, in speta cumparatorul. In acest caz ne obligam sa transmitem exclusiv numele si prenumele Cumparatorului. Aceasta situatie se aplica cazurilor in care se trimit cadouri in mod direct si exclude posibilitatea trimiterii cadourilor in mod anonim.

Direct e-mailing

Newsletterele Cofetaria Damarin sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati, astfel incat sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor. Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumparator se poate face in orice moment folosind link-ul de dezabonare din cadrul oricaror Newslettere.

Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

FORTA MAJORA Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

STRADA HORIA 16, CRAIOVA

0771 682 293

LU-DU 09:00-20:30